HOTLINE: 0906.616.787
VI EN

Nha Trang - An Bình Bank

Chương trình Teambuilding và Gala Dinner của hơn 70 thành viên An Bình Bank diễn ra tại Nha Trang từ ngày 20 - 22.11.2020. Hi vọng qua chuyến đi đã để lại nhiều kỷ niệm cho các thành viên.

Video

  • Bạn đồng hành tận tâm
  • Nhà tổ chức tour chuyên nghiệp
  • Đội Ngũ thân thiện sáng tạo
  • Sáng tạo nhiệt tình chuyên nghiệp