HOTLINE: 0906.616.787
VI EN

CENTRAL COMPANY TRIP 2019 DALAT

Company Trip của hơn 80 thành viên đại gia đình Central với chủ đề: Vững Vàng - Nội Lực - Chinh Phục Thử Thách đã diễn ra thành công - tốt đẹp với các hoạt động kết hợp như: Teambuilding - Gala Dinner - Hội Nghị và tham quan.

Hi vọng qua chuyến đi Aussie Travel mang lại những kỷ niệm đẹp cho quý khách

Video

  • Bạn đồng hành tận tâm
  • Nhà tổ chức tour chuyên nghiệp
  • Đội Ngũ thân thiện sáng tạo
  • Sáng tạo nhiệt tình chuyên nghiệp